Column

5 Jun

9:00

Column van Mien – Eigenschappenvan een Flakkeeënaar 

2 februari 2024,Goeree-Overflakkee - Elke vrijdagmorgen rond 09:00 uur publiceert iGO.nl eencolumn voor haar lezers. De ene keer een column van Johan K. Nooitgedagt (VoorzitterNederlandse Vissersbond) en de andere keer een column van Lucas Hartong. Ze zijn overigens altijdterug te vinden onder rubriek'Column' op iGO.nl. Deze keer weer een columnvan Mien: Wat kun je zeggen over ‘de eigenschappen van een Flakkeeënaar?’ “…nou,dat is genog, want ze komme allemael van ‘t zealufde eiland. En laat ik duudelukweze: ik hèt wel over een eachte. Eantje die hier ‘geboore en getooge’ is.”Lees meer in de column van Mien: ‘Eigenschappen van een Flakkeeënaar’ >>

Vervolg – Column van Mien

Eigenschappen van eenFlakkeeënaar

Een gevaarlijk column,brand ik hier m’n vingers aan? Want welke Flakkeeënaar is hetzelfde?!

“Mien brandt je vingers durnie an, want Onze Lieve Heer hijt ons allemael arres gemaekt.”

Wat kun je zeggen over deeigenschappen van een Flakkeeënaar?

Nou, dat is genoeg, want ‘ze’komen allemaal van hetzelfde eiland. En laat ik duidelijk zijn: ik heb het welover een échte. Eentje die hier ‘geboren en getogen’ is. Niet eentje “vanbuutenaf”, die noemen we niet voor niks “overlander of overkanter”.

Flakkeeënaars zijn echteen “volk apart”. Sommigen noemen zichzelf zo en anderen worden zo genoemd. Jemoet een Flakkeeënaar niet van z’n plek willen halen, als ze dat zelf nietwillen. Zowieso moet je niet iets willen wat een Flakkeeënaar niet wil. Jemaakt te diepste geen schijn van kans.

Goeree-Overflakkee en omstreken

De gemiddelde eigenschapenvan een Flakkeeënaar zijn of worden bepaald door genen (en ja, we geven er aardigdoor hier op ons eiland) en de omgeving. Goeree-Overflakkee is een prachtige,ruim eiland. Een eiland met vissers en boeren, waar altijd hard (samen)gewerktmoet worden. Men wil er zelfvoorzienend zijn en “ons, kent ons”.

Eigenschappen

Een Flakkeeënaar is eigenwijs,ook wel “stront-eigewies” en dat kan in het voordeel werken, maar het mogeduidelijk zijn dat dit ook in het nadeel kan werken. De gouden regel hierin is:allemaal hetzelfde denken, doen en je mond houden. En dan begrijp je elkaar hetbest. Maar de meeste Flakkeeënaars zijn te eigenwijs om die gouden regel aan tehouden en maken hun eigen regel.

Een Flakkeeënaar is ookeen echte volhouder. Ze gaan tot het gaatje en daarmee ontzien ze (ook)zichzelf niet. Het is een volk dat vaak harder is voor zichzelf, dan voor deander. Soms “nietsontziend”.

Een Flakkeeënaar is trots.Vooral op eigen familie en prestaties, maar als we iets ‘samen’ hebben gereikt,zijn we ook gezamenlijk trots. Deze trots wordt niet onder stoelen of bankengeschoven en jaren later op verjaardagen benoemd.

Nog meer eigenschappen tenoemen? Nog een paar dan: een èchte Flakkeeënaar weet “wie, wie” is. Bepaaldeachternamen komen voor in bepaalde dorpen op het eiland. Bijvoorbeeld inOuddorp zijn er vrouwen die Tanis-Tanis heten of Grinwis-Grinwis. Maareilandbreed weet een Flakkeeënaar wel over wie je het hebt, als je zegt: “Klaasjevan Kees, van Henk van Greet, die toen en toen en die daer en daer weunt, met Mienvan Mien...”

Tot slot

Een Flakkeeënaar heeft ‘hartvoor de zaak’ (welke zaak dan ook, als íe maar betrokken is), kent z’ndieren, is er goed voor en heeft een hart van goud. Kom binnen indat hart en je moet vreselijk veel moeite doen om eruit buitengesloten teworden.

 

 

Mienvan Mien