Column

1 Jul

8:55

Column Lucas Hartong - B&W Goeree-Overflakkee onder vuur

Sommelsdijk -Ook op deze vrijdagmorgen een nieuwe column van Lucas Hartong. Lucas is columnist voor iGOnl, die om de week zijn belevingen en gedachten verwoord in een column. Hartong heeft zijn opleidingen afgerond in de journalistiek en theologie en heeft vijf jaar in het Europees Parlement gezeten. Lucas: "Lieve lezers, het is weer eens hommeles rondom B&W in de gemeentelijke wandelgangen. Leest u even mee?...". Lees meer >>

B&W Goeree-Overflakkee onder vuur

Lieve lezers, het is weer eens hommeles rondom B&W in de gemeentelijke wandelgangen. Leest u even mee?

Komende woensdag 19 juni is er een speciaal ingelaste extra gemeenteraadsvergadering. Dan denkt u: wats kebeurt? Staat de coalitie weer op omvallen? Dreigt er een ramp op ons eiland wegens de grote regenval van de afgelopen tijd? Niets van dat alles. Raadsleden vragen zich al af of de burgemeester dat vanuit haar functie mag doen, maar het betreft een bijzondere vergadering inzake het hoofdpijndossier Spuiplein. De extra voorziene kosten lopen daar namelijk gierend uit de klauwen. De burgemeester houdt het erbij dat zij ‘voortgang wil houden in het dossier', maar er zit uiteraard veel meer achter, want om zo’n reden ga je niet extra zitten vergaderen.

Wat is er aan de hand? Het Spuiplein achter D'n Diek is aan een onderhoudsbeurt toe. Daarover is iedereen het wel eens. Probleem is echter dat op die plek nogal sprake is van grondvervuiling en niet zo’n beetje ook (PAK, lood, zink, asbest). Om dat op te lossen kost geld en gaande het dossierproces bleek dat de kosten voor sanering nogal uit de hand liepen. Die sanering moet plaatsvinden, of je het nu parkeerplein houdt of er 23 huizen op wilt bouwen; het meest gewenste scenario van B&W. Die huizenbouw zou geld opleveren, want grondverkoop aan de projectontwikkelaar. Met dat geld kon dan de sanering betaald. Klinkt logisch, maar de grondverkoop levert aanzienlijk minder op dan de sanering kost.

De Milieudienst Rijnmond DCMR zond op 10 april j.l. een beschikking aan de gemeente inzake het voorgenomen saneringsplan. Daarin staan verontrustende geluiden. Er wordt door de gemeente gepland om af te graven tot 1 meter voor de nieuwe huizen met tuinen en daarna een (nieuwe) ‘leeflaag'. Op de beoogde locatie ‘blijft een sterke verontreiniging in de bodem achter', zo schrijft de dienst echter. Voor die achtergebleven verontreiniging ‘moet een nazorgplan worden ingediend'. Lees: de kosten kunnen nog verder oplopen, zelfs na afronding van het plan Spuiplein. Pijnlijke vraag: wie wil er in zo’n huis gaan wonen? Laat je je kinderen met een gerust hart in zo'n tuin spelen?  

Er speelt echter meer. De gemeente wilde subsidie uit een landelijke pot van 22 miljoen aanvragen (‘impulsaanpak versterking winkelgebieden') voor een opknapbeurt van het hele Diek-Spuiplein gebied, maar daarvoor geldt een deadline. Laat dat nu 1 juli aanstaande zijn. Vandaar de grote haast, pardon ‘wens tot voortgang', van de burgemeester. Je zou denken: logisch toch? Nou nee, want inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren rondom het projectgebied worden pas bij de plannen van de gemeente betrokken als die subsidie is toegekend. Daar zit nu de crux, want of die wordt toegekend is allerminst zeker en de maximale grens van aanvraag is 5 miljoen. Met andere woorden: B&W vraagt in feite aan de Raad om blindelings in te stemmen met een plan waarvan de financiering allerminst zeker of rond is.

Sterker nog: het ‘berekende tekort op eindwaarde van de grondexploitatie Spuiplein’ leidt ertoe dat B&W ‘een Verliesvoorziening Spuiplein [moet] vormen ter hoogte van € 4.042.150’. Geheel begrijpelijk dat raadsleden in de meest recente raadsvergadering nogal wat serieuze twijfels hadden en het alternatief zonder woningbouw graag onderzocht wilden hebben. Daartoe dienden partijen een motie in, inclusief CDA, maar dat trok staande de vergadering de handtekening in. De wethouder was boos op hun kritische houding en laat het CDA nu in de coalitie zitten.

Het wordt ongetwijfeld een verhitte vergadering aanstaande woensdag, waarbij de vreemde rol van het CDA zeker ter sprake zal komen. Ik hoop dat er ook gekeken gaat worden naar het grote financiële verlies, de risico’s aan dit dossier en vooral naar de vraag of de gemeente potentiële nieuwe bewoners wil laten wonen op een -nog steeds- sterk verontreinigde bodem. Wellicht dat verantwoord herinrichten met alleen een parkeerplein nog helemaal zo gek niet blijkt te zijn.

Lucas Hartong

PS Beschikking DCMR -erst en spoed en instemming saneringsplan Spuiplein Middelharnis- is beschikbaar via ondergetekende of de redactie info@igo.nl