[Vacature Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee] Goeree-Overflakkee - U wilt een goed en sociaalbeleid op Goeree-Overflakkee? Meepraten en verantwoordelijkheid willen nemen? Dan wil ASDGO (Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee) graag van uw expertise gebruik maken! "Als Adviesraad geven wij de diverse groepen binnen het Sociaal Domein een stem. Dit gebeurt door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Meer informatie over de Adviesraad sociaal Domein en een uitgebreide profielschets kunt u hieronder vinden. Reageer snel!

Profielschets lid Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee:

 • U heeft affiniteit en/of ervaring met de beleidsterreinen van de wet Werk en Inkomen, de Jeugdwet en/of de WMO wet van 2015.
 • U levert een bijdrage aan de adviezen aan het College van B&W en de gemeenteraad over bovengenoemde beleidsterreinen.
 • U participeert binnen één of meerdere werkgroepen (Participatie, mantelzorg, wonen, jeugdzorg, verslavingszorg of vrijwilligersbeleid) en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden.
 • U heeft een relevant netwerk of bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • U beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden, met bij voorkeur enige digitale kennis.
 • U bent een teamspeler, kan motiveren, enthousiasmeren en beschikt over vergaderdiscipline.
 • U woont op Goeree-Overflakkee en bent betrokken bij de samenleving.
 • U kan beleidsmatig adviseren (detailinformatie vertalen naar algemene adviezen, verschillende, soms tegenstrijdige, geluiden samenvoegen tot een éénduidig advies).
 • U heeft geen persoonlijk of zakelijk belang en bent niet verbonden aan partijen waar de gemeente, binnen het kader van de WMO, Jeugdwet of wet Werk en Inkomen, contracten af kan sluiten.
 • U wilt tijd investeren in zaken die belangrijk zijn voor de bewoners van Goeree-Overflakkee.
 • U ontvangt een vrijwilligersbijdrage voor bijwonen vergaderingen Adviesraad en krijgt de beschikking over een laptop of IPad, welke na 4 jaar eigendom wordt.

Adviesraadsleden worden op voordracht van de Adviesraad door B&W benoemd voor een periode van vier jaar.

Meer informatie

Meer informatie over de Adviesraad sociaal Domein en een uitgebreide profielschets kunt u vinden op www.asdgo.nl U kunt ook telefonisch contact opnemen met leden van de sollicitatiecommissie: Marjo van Maurik, tel: 06 54 93 54 52 of Greet Karssius- van Houwelingen, tel: 06-33 82 27 01. Uw motivatiebrief met CV en eventuele referenties kunt u vóór 29 november per e mail sturen naar info@asdgo.nl of per post naar het Secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee t.a.v. Sollicitatiecommissie, Amaliapad 73 3251AA Stellendam.

Gesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats, de sollicitatiecommissie zal u hierover benaderen.


Dit is een betaalde vacature. Ook goed, veel en voordelig gezien worden op en rond Goeree-Overflakkee? Stuur een mailtje naar info@koolemediaservice.nl