Landelijk - Veel mensen hebben last van het vuurwerk rond de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. U kunt overlast door vuurwerk melden bij de politie. U mag alleen legaal vuurwerk afsteken op oudejaarsavond tussen 18:00 (dus niet meer vanaf 10:00 uur!) en 02:00 uur. Maar niet overal. De politie houdt extra toezicht op vuurwerkoverlast in de aanloop naar oudejaarsavond en op de dag zelf. Lees hieronder verder.

Hoe vuurwerkoverlast beperken?

  • Kortere afsteektijden voor vuurwerk
    Particulieren mogen alleen op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur vuurwerk afsteken. In die periode zijn de winkels gesloten en hoeven niet veel mensen per se naar buiten. En wie vuurwerk wil afsteken, heeft daarvoor voldoende tijd.
  • Extra controle op illegaal vuurwerk bij postpakketdiensten
    Postpakketdiensten controleren extra op zwaar, illegaal vuurwerk. Particulieren kopen illegaal vuurwerk namelijk vaak via internet en krijgen dit dan per postpakket thuis afgeleverd. Als illegaal vuurwerk wordt ontdekt, neemt de Inspectie Leefomgeving en Transport dit in beslag en vernietigt het.

Melden overlast door vuurwerk

Hoort of ziet u dat iemand vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden? Of op plekken waar dit niet mag? Of denkt u dat iemand illegaal vuurwerk opslaat, verkoopt of afsteekt? Dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844.

Afsteektijden vuurwerk

U mag alleen vuurwerk afsteken op oudejaarsavond tussen 18.00 en 02.00 uur.

Vuurwerkverbod op bepaalde plekken

Uw gemeente kan op bepaalde plekken een vuurwerkvrije zone instellen. Bijvoorbeeld het centrum. Of in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Steekt u daar toch vuurwerk af dan bent u strafbaar.

Illegaal vuurwerk

U mag alleen vuurwerk afsteken dat voldoet aan wettelijke eisen. En dat te koop is in legale vuurwerkwinkels.

Straffen en boetes voor vuurwerkovertredingen

In aanloop naar oudejaarsdag en op oudejaarsavond is er politietoezicht op straat. Hierdoor is er extra controle op het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk. Dit wordt in beslag genomen en overtreders kunnen rekenen op een bekeuring.

Minderjarigen verwijst de politie door naar bureau Halt voor een alternatieve straf. De schade wordt verhaald op de daders of hun ouders. Dat geldt ook voor andere vernielingen.

Bron www.rijksoverheid.nl