Middelharnis - Op 6 september 2017 ondertekenden buurtbemiddelingspartners FidesWonen, Woongoed GO, Woningbouwvereniging BeterWonen Goedereede, Woningbouwvereniging BeterWonen Ooltgensplaat, Politie Eenheid Rotterdam, Coloured Consultancy en gemeente Goeree-Overflakkee het convenant Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee. Lees hieronder verder en vraag meer informatie aan.

Buurtbemiddelingspartners

Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee is een initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente heeft een samenwerking opgezet met FidesWonen, Woongoed GO, Woningbouw-vereniging BeterWonen Goedereede, Woningbouwvereniging BeterWonen Ooltgensplaat en Politie Eenheid Rotterdam om buurtbemiddeling op Goeree-Overflakkee op te zetten. Het doel is bewoners te helpen om problemen die zich voordoen met elkaar op te lossen en daarmee te voorkomen dat onderlinge meningsverschillen gaan leiden tot jarenlange burenruzies en een onaangename sfeer in de buurt. Bureau Coloured Consultancy is gevraagd om de buurtbemiddeling op te starten en uit te voeren, voor een periode van drie jaar.

Rond de tafel

De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers, die een training Buurtbemiddeling hebben gevolgd en wonen op Goeree-Overflakkee. Zij proberen bewoners die onenigheid hebben rond de tafel te krijgen, om met elkaar de problemen te bespreken. Hierbij spelen zij niet voor rechter en bieden zij ook geen pasklare oplossing. Wel helpen zij de betrokken bewoners om afspraken te maken die voor beiden acceptabel zijn en die voorkomen dat ergernissen escaleren. Alle zaken worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie en aanmelden vrijwilligers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 06 43 00 66 69 of via de mail. Belangstellenden die de rol van vrijwilliger willen vervullen, kunnen zich ook via deze contactgegevens aanmelden.

Foto

Op de foto ziet u van links naar rechts:

Gert-Jan van der Valk (directeur-bestuurder FidesWonen)

Ada Grootenboer-Dubbelman (burgemeester gemeente Goeree-Overflakkee)

Gerrit Laurens (sectorhoofd Politie eenheid Rotterdam)

Simon van Nieuwaal (directeur-bestuurder Woongoed GO)

Fica Djohani (directeur Coloured Consultancy – CoCon)

Jacques van Eck (voorzitter WBV Beter Wonen Ooltgensplaat)

Teun Bakelaar (voorzitter WBV Beter Wonen Goedereede)